صفحه اصلی

Arm Anjoman-edited

درخواست مجوز پرواز

 • لطفا نام و نام خانوادگی با کلمات و حروف فارسی وارد سیستم گردد.
 • لطفا شماره همراه به صورت لاتین وارد گردد درغیر این صورت پیامک کد رهگیری ارسال نمیگردد.
 • تلفن ثابت به همراه کد شهر
 • کدملی به صورت لاتین وارد شود
 • انواع فایل های مجاز : , jpg, gif, png, pdf, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : , jpg, gif, png, pdf, jpeg.
  درصورتیکه هنرجو میباشید، ضروری نمیباشد. اما موقع حضور در سایت اصل گواهینامه خود را به همراه داشته باشید.
 • تاریخ انقضاء گواهینامه پروازی که بیشترین زمان تا انقضاء را در بردارد مدنظر میباشد،ضمنا هنرجویان گرامی به دلیل اینکه هنوز برای ایشان گواهینامه ای صادر نگردیده است تاریخ 1399/1/1 را وارد کنند.
 • انواع فایل های مجاز : , jpg, gif, png, pdf, jpeg.
  جهت اخذ بیمه نامه ورزشی بصورت آنلاین میتوانید به وب سایت فدارسیون پزشکی جمهوری اسلامی ایران مراجعه فرمایید، بیمه بصورت آنلاین صادر شده و تصویر آن را در این بخش وارد فرمایید. https://insurance.ifsm.ir/UserOnline/Login
Arm Anjoman-edited
۲۰۱۴-۰۴-۱۱ ۱۲٫۳۴٫۲۵ (۲)

درخواست مجوز ترابری

 • لطفا نام و نام خانوادگی با کلمات و حروف فارسی وارد سیستم گردد.
 • به عنوان مثال 54ط159-11
 • لطفا شماره همراه به صورت لاتین وارد گردد درغیر این صورت پیامک کد رهگیری ارسال نمیگردد.
 • تلفن ثابت به همراه کد شهر
 • کدملی به صورت لاتین وارد شود
 • انواع فایل های مجاز : , jpg, gif, png, pdf, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : , jpg, gif, png, pdf, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : , jpg, gif, png, pdf, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : , jpg, gif, png, pdf, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : , jpg, gif, png, pdf, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : , jpg, gif, png, pdf, jpeg.
Arm Anjoman-edited